Ön jelenleg itt tartózkodik: Hírek / 2013 JANUÁRI JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

2013 JANUÁRI JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK


JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK

 

A lista jogszabályai a Magyar Közlöny szerint, megjelenésük időrendjében jelennek meg.

 

A változások közül az alábbi emelhető ki:

 

- 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól.
Megjelent: MK 2013/8. (I. 18.) - Hatályos: 2013. 02. 02.

A jogszabályból érdemes kiemelni a következőket: felsorolja a piacfelügyeleti hatóságokat, továbbá meghatározza a termékre vonatkozó biztonságossági és megfelelőségi követelményeket. A rendelet kitér a nehezen felismerhető és ezért veszélyes termékekre vonatkozó különös rendelkezésekre, az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendjére, valamint a vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányuló eljárásra.
(Hatályát veszti az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet.)

 

Figyelemfelhívás

- NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének 2013. évi módosításairól.
Megjelent: Hivatalos Értesítő 2013/4. (I. 21.)
Az ENSZ Főtitkárának letéteményesi értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének módosítása 2013. január 1-jén a nemzetközi szállításokra hatályba lépett. 2013. június 30-ig azonban a veszélyes áruk az ADR „A” és „B” Mellékletének 2011. január 1-jén hatályba lépett előírásai szerint is szállíthatóak. Belföldi közúti forgalomban az ADR legújabb előírásait - a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban - a módosításokat kihirdető magyar jogszabály hatálybalépésével kell alkalmazni.

 

-NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2013. évi módosításairól.
Megjelent: Hivatalos Értesítő 2013/4. (I. 21.)
Az OTIF Főtitkár értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosítása nemzetközi forgalomban 2013. január 1-jén hatályba lépett. 2013. június 30-ig azonban a veszélyes áruk a RID 2011. január 1-jén hatályba lépett előírásai szerint is fuvarozhatóak, ha a fuvarokmányban a „A 2013. január 1-je előtt érvényes RID szerinti fuvarozás.” [németül:„Beförderung nach dem vor dem 1. Januar 2013 geltenden RID.” franciául:„Transport selon le RID applicable avant la 1er janvier 2013.” angolul „Carriage in accordance with RID in force before 1 January 2013.”]szövegű bejegyzés szerepel.
A módosítások angol, francia és német nyelven a http://www.otif.org honlapon megtalálhatóak.
Belföldi vasúti forgalomban a RID legújabb előírásait - a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-ei 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban - a módosításokat kihirdető magyar jogszabály hatálybalépésével kell alkalmazni.

 

-Az NFM Gépjárműközlekedési és Vasúti Főosztálya közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat 2013. évi módosításairól.

Megjelent: Hivatalos Értesítő 2013/4. (I. 21.)
Az ENSZ Főtitkárának letéteményesi értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosítása 2013. január 1-jén a nemzetközi szállításokra hatályba lépett. 2013. június 30-áig azonban a veszélyes áruk az ADN Szabályzat 2011. január 1-jén hatályba lépett előírásai szerint is szállíthatóak. A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm honlapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven megtalálhatóak.
Belföldi belvízi forgalomban az ADN legújabb előírásait - a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-ei 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban - a módosításokat kihirdető magyar jogszabály hatálybalépésével kell alkalmazni.

 

Emlékeztető
- 2013. február 2.-án lépett hatályba a 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról.
Megjelent: MK 2012/154. (XI. 22.)
- 44/2012. (XII. 20.) AB határozat a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről.
Megjelent: MK 2012/175. (XII. 20.)
A rendeletet az Alkotmánybíróság a 44/2012. (XII. 20.) AB határozatának 1. pontjával megsemmisítette 2013. február 28. napjával.
Megjegyzés: előjelzések szerint új jogszabály várható a témában.

 

VÁLTOZÁSOK

 

-6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól.
Új jogszabály, megjelent: MK 2013/8. (I. 18.) - Hatályos: 2013. 02. 02.

Hatályát veszti

- az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet.

 

-7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról.
Megjelent: MK 2013/8. (I. 18.) - Hatályos: 2013. 02. 02., 2013. 02. 18., 2013. 07. 01.

Többek között módosítja az alábbiakat:
- A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
- A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
- Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
- A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

- Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet.

 

- 6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Megjelent: MK 2013/8. (I. 18.) - Hatályos: 2013. 01. 19., 2014. 01. 01.
Többek között módosítja:
- A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletet.

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- ésközvetlen vezetékek biztonsági övezetéről.
Új jogszabály!, megjelent: MK 2013/10. (I. 22.) - Hatályos: 2013. 02. 21.
Hatályát veszti
- a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet.

-18/2013. (I. 30.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról.
Megjelent: MK 2013/15. (I. 30.) - Hatályos: 2013. 02. 01.

 

SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK

2013. januári változások:

- MSZ EN 62135-1:2009
Ellenállás-hegesztő berendezés.1.rész: A tervezés, gyártás és létesítés biztonsági követelményei

-MSZ-05-83.3300:1990
Nyomáscsökkentőkre szerelt nyomásmérők általános műszaki, biztonságtechnikai és metrológiai követelményei (visszavonva)

-MSZ EN 12957:2001+A1:2009
Szerszámgépek. Biztonság. Szikraforgácsoló gépek

-MSZ EN 1870-3:2001+A1:2009
Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 3. rész: Lefelé vágó, keresztvágó körfűrészgépek és kettős célú, lefelé vágó, keresztvágó körfűrészekgépek/asztalos körfűrészgépek
79.120.10 Famegmunkáló gépek

-MSZ EN 1870-8:2001+A1:2010
Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 8. rész: Egy fűrészlapos szélező és hasító körfűrészgépek gépi előtolású fűrészegységgel, kézi adagolással és/vagy munkadarab-elvétellel
79.120.10 Famegmunkáló gépek

-MSZ EN 1870-9:2000+A1:2010

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 9. rész: Gépi előtolású, kézi adagolású és/vagy elszedésű, két fűrészlapos körfűrészgépek keresztvágáshoz 79.120.10 Famegmunkáló gépek
-

-MSZ EN 529:2006
Légzésvédők. Ajánlások a kiválasztáshoz, használathoz, gondozáshoz és karbantartáshoz. Útmutató dokumentum

 

Tájékoztatás a 2013. februári szabványváltozásokról

 

MSZ EN ISO 28927-12:2013
Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 12. rész:
Süllyeszték-köszörűgépek(angol nyelvű, az MSZ EN ISO 8662-13:1999 Hordozható motoros kéziszerszámok. A mechanikai rezgések mérése a fogantyún. 13. rész: Lyukköszörű gépek c. szabvány helyett)

MSZ EN 61029-1:2013
Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága.1.rész: Általános követelmények

MSZ EN ISO 3691-1:2013
Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, egyéb vezető nélküli targoncák, változtatható gémkinyúlású targoncák és teherszállító targoncák. (angol nyelvű, az MSZ EN 1551:2001 Targoncák biztonsága.10 000 kg-nál nagyobb teherbírású, gépi hajtású targoncák, valamint az MSZ EN 1726-1:2001 Targoncák biztonsága. Gépi hajtású targoncák legfeljebb 10 000 kg teherbírással és vontatók legfeljebb 20 000 N vonóerővel.1.rész: Általános követelmények c. szabványok helyett)

MSZ EN ISO 4254-12:2013
Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 12. rész: Tárcsás- és dobos kaszálógépek és szárzúzók. (angol nyelvű, az MSZ EN 745:1999+A1:2009 Mezőgazdasági gépek. Rotációs kaszálógépek és szárzúzók. Biztonság c. szabvány helyett)

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben (angol nyelvű, az MSZ EN 81-21:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben c. szabvány helyett)

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország