Ön jelenleg itt tartózkodik: / Kiválasztási szempontok


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Kiválasztási szempontok


Munkavédelem tűzvédelem debrecenTisztelt  Látogató!

 

Jónéhány ügyfelünk keresett meg azzal az igénnyel, hogy segítsünk eligazodni abban, milyen szempont alapján válassza ki azt a szakembert, vagy céget akivel a jövőben együtt fog dolgozni.

Megpróbáljuk ezen feltételeket összefoglalni:

 

Munkavédelem:

A törvény (93.évi XCIII. törvény- MVt.) végrehajtási rendelete (5/1993 (XII.26) MüM rendelet) nevesíti, hogy mely esetekben és milyen végzettséggel valamint óraszámban kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatni. Mivel feltételezzük, hogy Önök mikro vagy kis vállalkozás, csak ezzel a körrel foglalkozunk. A 10 fő alatti mikrovállakozás esetén a rendelet szerint a vállalkozás vezetője vagy erre kijelölt munkavállalója is elláthatja a munkavédelmi feladatokat. Kivételek ez alól azok a tevékenységek, amelyeket a jogszabály munkavédelmi végzettséghez köt.( kockázatértékelés, munkabaleset kivizsgálás, veszélyes gépek üzembehelyezése, egyes speciális dokumentációk elkészítése). II. és III. veszélyességi osztály esetén 50 fő alatt szintén nem kötelező folyamatos szakember biztosítása ( természetesen a szaktevékenységek kivételével)

 

A rendelet pontos szövege:

 

"A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is."

 

Mint látható feltétel az, hogy a munkáltató, vagy a megbízott személy képes legyen a feladat ellátására!

 

A fentiek szerint Ön két lehetőségből választhat:

a) folyamatos átalánydíjas megbízási szerződés keretében alkalmaz szakembert, mert úgy érzi, hogy nem rendelkezik kellő jártassággal, ezen esetben a szakember komplexen ellátja a feladatát, beleértve a munkavédelmi szaktevékenységeket is (elsősorban termelő, gyártó vállalkozásoknak javasoljuk, valamint szinte minden építőipari cégnél érdemes így szerződni)

b) eseti megbízás alapján kizárólag a munkavédelmi szaktevékenységek ellátására bíz meg szakembert, akivel eseti szerződést köt az elvégzett munkákra.( főleg irodák, szolgáltató szektor)

 

Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a hatóságok mindig Önön kérik számon a hiányosságokat. Ön csak a munkavédelmi szakemberrel kötött szerződés szerint, a Ptk. alapján, bírósági úton követelhet kártérítést a szakembertől!

 

Az alábbiakat javasoljuk:

- Első körben gondolják végig, hogy a fentiek alapján milyen jogviszonyban, milyen időintervallomban kívánják a szolgáltatást megrendelni! 

- Mindig érdeklődjenek a kiválasztandó szakember vagy cég referenciái után!

- Ha több céget pályáztat, ne csak a túlzóan magas árajánlatokat, de a túl alacsonyt is vesse el!( a túl magas valószínüleg olyan cég, aki sok munkával rendelkezik, újra már nincs kapacitása, ezért magas árat ad hátha bejön alapon. A túlzottan alacsony ár vélhetően a céghalmozók táborát erősíti, komoly szakmai munka nincs mögötte, a biankó szabályzatok gyártója, ha a hatóság az elkészült dokumentációk tartalmi hiányossága miatt bírságol, jöhet a hosszú bírósági huzavona! Ezek a cégek általában a kezdeti lelkesedés után 1-2 hónap múlva eltünnek, ha szükség van rájuk elérhetetlenek, ha sűrgősen jönni kell nem jönnek, de a számlák mindíg precízen érkeznek!)

- Mindig tisztázza le, hogy a hatósági szemléken képviseli-e Önöket a szakember! Számtalan "szakembert" ismerünk, aki a hatósági szemlék időpontjában soha nem ér rá, így a cég nincs szakmailag képviselve, az elkészült dokumentációk szakmaisága nincs alátámasztva. Ilyen esetekben 10 esetből 6-7 alkalommal bírság szokott az ellenőrzés vége lenni!

 

Tűzvédelem:

 

Tűzvédelemben az új 54/2014 (XII.05) Bm. rendelet megjelenését követő jogszabálymódosítások a tűzvédelmi szakember kötelező foglalkoztatásának előírását is bevezette a tűzvédelem területén 2015. április 2-i hatállyal. 

 

Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 

a)        a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége

 

            meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

 

b)        a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de

 

           legfeljebb 10 000 m2,

 

c)         a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

 

d)        a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

 

da)        amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

 

db)        amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

 

dc)         amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

 

 

 

Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 

a)        a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,(minimum heti 40 órában)

 

b)        a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyiségemeghaladja az 5000 kg/liter

 

            mennyiséget(minimum havi 16 órában)

 

c)         a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t,        

 

            vagy (minimum havi 16 órában)

 

d)        a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, (minimum havi 16 órában)

 

da)        amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

 

db)        amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

 

dc)         amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása,

 

gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagyötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

 

A korábbi javaslataink a megfelelő szakember megtalálására itt is érvényes!

 

Amennyiben a fentiek alapján nem sikerül eldöntenie, hogy melyik az Önök számára legmegnyugtatóbb és legköltségtakarékosabb megoldás keressen bennünket elérhetőségeinken, igyekszünk a lehető legoptimálisabb megoldást megtalálni.

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország